Felügyelői beköszöntő - Heinczinger Orsolya

Kedves Testvérek,

„Felügyelői beköszöntő” – így hangzik a napirendi pont.

Én most mégis inkább úgy állok előttetek, mint egy a gyülekezetből.

Útravalókról szeretnék beszélni.

 

Az elmúlt hetekben, napokban többen megszólítottak a gyülekezetből, útravalókat kaptam. 
Ezeket:
-    legyél sokat a gyülekezet alkalmain, ismerd meg a gyülekezet kisközösségeit, képviseld az „egyszerű” gyülekezeti tagokat! 
egy másik testvérünk ezzel szólított meg:
-    tartsátok mindig az evangéliumot a középpontban, Budavár ne váljon csak egy protestáns kulturális központtá
volt, aki ezzel fordult felém:
-    én már nem vállalok tisztséget (a korom miatt), de számíthattok rám, szeretnék segíteni
volt, aki ezzel:
-    jó lenne, ha mi fiatalok is több lehetőséget kapnánk az alkalmaink alakításában
és végül egy személyes:
-    végezd olyan szeretettel a felügyelői szolgálatot, ahogy édesapám – Pőcze Tibor – végezte!

A szívembe fogadtam valamennyit és szeretném most a Ti szívetekre is helyezni őket.

Kaptunk útravalót lelkészeinktől is. Tisztújító közgyűlésünk előtt imakörre hívták valamennyi jelöltet. Ezt az igét kaptuk: „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”(János 13,34-35)

Gondolatokat is kaptunk tőlük „Ki a jó presbiter” címmel. Sok kérdés hangzott el benne. És talán nemcsak bennem, hanem sokunkban vannak kérdések most megkezdett szolgálatunkkal kapcsolatban is. A válaszokat egy helyen kell keresnünk, a Bibliában.  Nincs más feladatunk - ami egyben örömünk is - , hogy kis tálentumainkat ide helyezve, egymást szeretetben hordozva szolgáljuk gyülekezetünket, Jézus közösségét és erre másokat is hívogassunk.

Útravalót kaptunk püspökünktől is, ez volt áldáskívánása:
"Törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt" (1 Tim 6,11-12).

Végül az elmúlt hat év presbiteri szolgálatából magammal hozott útravalókból a számomra legfontosabb: ne engedjük, hogy Márta feladatai, aggodalmai ne hagyjanak helyet bennünk Mária áhitatának!

A következő hat év szolgálatának kezdetén, a gyülekezet felügyelőjeként pedig szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden tagját, a képviselőtestületet, a presbitériumot, lelkészeinket és az egyházközség munkatársait. Kívánom, hogy az előttünk álló években olyan gyülekezetet építsünk, 
-    ahol mindig az evangélium az igazodási pont
-    ahol idősebbek és fiatalok egyaránt örömmel találják meg helyüket, és
-    ahol egymást szeretetben hordozva végezzük szolgálatunkat.

Kérem Isten gondviselését és áldását közösségünkre!