Hitoktatás

A hitoktatás, a hitre való nevelés középpontjában az áll, hogy segítse a gyermekek Istennel való személyes kapcsolatának fejlődésé, és hogy a gyermekek megismerjék a hit alapjait. Jézus maga mondja: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket!" (Mk. 10,14) Gyülekezetünknél a hitoktatásban ennek a Jézussal való találkozásnak a kereteit szeretnénk biztosítani a gyermekek számára.

Gyermekfoglalkozásaink a bölcsődés kortól egészen a konfirmációig végigkísérik a gyerekek hitbeli növekedését. Az összeállított tanterv alapján tizenkét-tizenhárom éves korukra elsajátítják azt az ismeretanyagot, amelynek birtokában konfirmációi vizsgát tehetnek.

Hangsúlyozni kell, hogy a hitoktatás nem a hit elsajátítását jelenti, de alapot ad arra, hogy értelmezni legyenek képesek a Bibliát, megszerzett tudásukra alapozva tovább mélyedhessenek el annak megismerésében. 

Hittanórákat a vasárnapi istentiszteletek alatt illetve hétköznap is tartunk. Ezen túl az első és második kerületben gyülekezetünk részt vesz a kötelező iskolai hitoktatásban is.

+ Gyermek és ifjúsági alkalmak


Óvodások számára:
• Vasárnap 11.00 órakor a Budavárban

Alsósok számára:
• Pénteken 17.30 órakor a Budavárban (A Mérték-hittan keretében)
• Vasárnap 11.00 órakor a Budavárban

Felsősök számára: • Pénteken 17.30 órakor a Budavárban
(A Mérték-hittan keretében) • Vasárnap 11.00 órakor a Budavárban

Konfirmációs óra:
• Pénteken 17.30 – a Budavárban (A Mérték-hittan keretében). Első alkalom: szeptember 16.

Ifjúsági órák:
• Péntek 17.30 - KISIFI - a konfirmált fiatalok (elsősorban 13-16 éves korosztály) számára, (A Mérték-hittan keretében)
• Csütörtök 19.00 –CSEPI – egyetemista és pályakezdő ifi két csoportban

Az iskolákban beíratott gyermekek részére órarendbe iktatva tartjuk a hit és erkölcstan órákat!

32.sz. Dévai Bíró Mátyás Cserkészcsapat őrsgyűlései:
• Alsós és felsős lányok számára – időpontja egyeztetés alatt
• Alsós és felsős fiúk számára – időpontja egyeztetés alatt

Családos délutánok
(szülőkkel együtt várjuk a kisgyermekeket)
• Minden hónap első vasárnapján 16.00 órakor (októbertől-májusig)
Baba-mama kör
• Minden hónap 2. és 4. szerdáján 10.30 órakor (Első alkalom: Szeptember 28.)

Gitártanítás: Érdeklődők jelentkezését várjuk szeptember 15-ig

Nyári táborok: 2017. június 25-től és 2017 augusztus 221-től.