Ő itt krumpli!

Alapige:
Jn 8,1-11.
Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?” Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.” És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: „Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?” Ő így felelt: „Senki, Uram.” Jézus pedig ezt mondta neki: „Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”

krumli1.png

Ünneplő Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

krumli1.png

Ő itt krumpli! Igazán rendes, szép krumpli. Szemre kívánatos, elég nagy a mérete, és ez a fontos, mert a háziasszonyok nem szeretik sem a túl apró, sem a túl nagy krumplikat. Krumplink büszke magára: a szabványnak is megfelel, az elvárásoknak is megfelel. Ha krumplihoz kellene hasonítanod magad, akkor lennél-e olyan, mint ez a krumpli?

Ő itt egy írástudó! Igazán rendes ember, szép termete van, semmi kivetni valót nem lehet rajta észrevenni. Büszke is lehet magára. Ismeri és mindenben követi a törvényt és azt másokkal is betartatja. A szabályoknak és az elvárásoknak megfelel. Ő az, aki észreveszi, ha a törvényt veszély fenyegeti azok által, akik áthágják. S ő az, aki észreveszi, hogy a veszély leselkedik a népnek mondott igaz tanításra. Ezért lép Jézushoz , hogy őt vizslassa, és próbára tegye.

krumpli2.jpg

Ő itt egy másik krumpli? Vajon lennél-e olyan, mint ez a krumpli? Majd kicsattan az egészségtől! Jó földben termett, friss, s egy kicsit más a színe, mint az előzőnek, de ép és egészséges, szemnek kívánatos, és a háziasszonyok nem teketóriáznának, hogy a kosarukban rakják.

Ő itt egy farizeus! Majd kicsattan a vágytól, hogy a törvénytiszteletét másokkal is megossza. Jó háttere van, már a nagyapja is buzgó farizeus volt, és bár nem mindenben ért egyet az írástudóval, egy kicsit másképp gondolkodik és gyakorolja a kegyességét, mégiscsak az látszik, hogy rendben van az élete. Emberek elismerően szólnak, ha vele találkoznak.

krumli 3. .jpg

Ő itt egy újabb krumpli! Jaj, nem is jó ránézni! Nem jól tárolták, és megfonnyadt! Elvesztette héja feszességét, és húsa rugalmasságát. Szemre egyáltalán nem kívánatos. Sőt! Azt kiáltaná az ember, hogy szemétbe vele. Ki fog egy ilyen krumplival vesződni. Már jó íze sem lehet! Még a gyomrunk is felfordulna, ha ilyen kerülne az asztalunkra. Szemétbe vele!

Ő itt a házasságtörésen rajtakapott asszony. Az ember gyomra is felfordul, hogy miként lépte át - lopva - családi otthona kapuját, hogy titokban más férfiakkal találkozzon. Elemezni kezdhetjük, hogy mennyire elveszítette természetes szépségét, és vonzerejét az, aki így, csélcsap módjára osztogatja kegyeit. Félre kell álltani, szemétbe vele! Az írástudók makulátlanságához, a farizeusok tökélyéhez hozzá sem férhet. Veszélyes, mert kilóg a törvény adta sorvezetőből, de jó eszköze lehet annak a próbának, hogy általa megvizsgálják az új mester ízlését. Vajon, mit mond erre az erkölcsi nullára, erre a pernahajderre a templomban tanító Jézus!

Lesz-e olyan bátor és igazságszerető, hogy kihajítja a kukába, likvidálja, – már csak a rend kedvéért is – az életét?

S ahogy nézegetjük a három krumplit, nem tudunk olyan szemmel nézni, mint a Mester. Mert az Ő szeme – egyfajta mély önvizsgálatra hívja az a tökéletességükben tetszelgő írástudókat és farizeusokat.

Az vesse rá az első követ, aki nem bűnös közületek!

Krumpli! Te, aki kifelé szépnek és jónak látszol, ugyanúgy magadban hordod a megfonnyadás az értékvesztés esélyét. A külső rendben, kifelé minden rendben van! De vajon a látszat mögött, a gondolataiban és a mások előtt elrejtett életedben nincs ott az életminőséget leamortizáló romlás, a bűn?

S miközben mi is finnyás szemmel és orral fintorgunk és válogatunk, és a szemétbe hajtanánk a fonnyadtat, a lehajló, - tehát az asszonyt nem felülről lenéző, hanem hozzá hajló - Jézus másként tekint mindenkire.

A körülötte álló, tisztaságukban és tökéletességükben tetszelgőre azzal szemmel néz, amely leleplezi azt is, amit emberi szem nem láthat meg. Azt, hogy a tökéletes látszat mögött éppen a szeretet jó íze hiányzik.

Arra az elesettre pedig azzal a szemmel néz, hogy benne meglátja az embert. Ő nem ítél el, de új életre hív! Én sem ítéllek el téged! Menj el, és többé ne vétkezz!

S ebben a mondatban, amely olyan merész, hogy néhány régi kéziratban le se merték másolni, valójában az evangélium teljessége tárul fel. Mert mindannyiunkat, akik akár külső vádaktól szenvedve, akár belső vádaktól kínlódva élünk, Jézus hozzánk lehajló kímélete segíthet arra, hogy ne lássuk magunkat eldobandónak.

S akik tudjuk magunkról, hogy oly messze van a hétköznapi létünk a tökéletességtől, a jótól, mi örömmel ismerjük fel, hogy Jézus szeretete így is elfogad. És az elfogadó szeretet formálhat aztán, hogy az ő szeretetének jó íze újra átjárja életünket.

Ámen