Gyülekezetünk Szolgálati területei

 

Istentiszteletek

Az istentisztelet az az alkalom, amikor a gyülekezet egésze egy közösségben találkozhat egymással, és Istennel.
 

Hitoktatás

A hitoktatás középpontjában az áll, hogy segítse a gyermekek Istennel való személyes kapcsolatának fejlődését.

Imaszolgálat

Az imádság az Istennel való személyes vagy közösségi kommunikáció. 

 

Esküvő

Isten teremtésbeli rendjéhez tartozik, hogy férfi és nő egymással és egymásért éljen, családot alapítson. Mindehhez Isten ígérete, áldása és kegyelme kapcsolódik

Konfirmáció

Az egyházi konfirmáció esetében a Szentlélektől kérjük a Jézusban, mint Isten fiában való hit megerősítését.

Látogatás

Emberi életünkben többször adódhat olyan alkalom, amikor különösen is rászorulunk embertársaink segítségére, vagy akárcsak a jelenlétükre

Keresztelő

A keresztség által az ember Krisztus egyházának, a benne hívők közösségének tagjává lesz, és újjászületik örök életre.
 

Zenei szolgálat

A zene Isten dicséretének fontos és örömteli eszköze. 
 

Temetés

Isten nem hagyja az embert egyedül a halálban és a gyászban. Jelenléte az ember egyetlen reménysége.