Esküvő

A házasság Isten teremtési rendje. Jó rend, amelyben a férfi és a nő egymás segítő társai lesznek. A megkötött házasságra (polgári házasságkötés) ünnepi istentisztelet – esküvő – keretében kérünk áldást Istentől.

Isten ezt mondja: Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzá illőt. És teremtette az embert férfivá és asszonnyá, és megáldotta őket. és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme, igen jó. Ezért a férfi elhagyja atyját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. (1 Móz 2)

A gyülekezetünknél tartott esküvővel kapcsolatos lehetőségekről lelkészeinknél érdeklődhetsz.

Jelentkezés

A gyülekezetünk fontosnak tartja, hogy mindazok, akik a templomunkban tartják az esküvőjüket, az ünnep élményén túl a lelki közösséget is megtalálják.

Esküvőre való jelentkezés személyesen – a Lelkészi Hivatal fogadóóráiban, telefonon vagy e-mailen történhet. Célszerű az esküvő előtt fél évvel jelentkezni. Az időpont egyeztetés – a Lelkészi Hivatal munkatársaival történik. A lefoglalt időpont változtatására csak akkor van lehetőség, ha az más előre bejelentett alkalmat nem zavar. A szolgálatot a gyülekezet lelkészei végzik.

Felkészülés

Az esküvőre való felkészülés jegyesoktatás keretében történik.

Jegyesoktatás közösségben: A Fészekrakó kör alkalmain (januártól-májusig) minden hónap 2. vasárnapján az esti istentisztelet (18.00) után találkozunk az ifjúsági teremben, ahol a házasságot és a családi életet érintő kérdésekről beszélgetünk.

Jegyesoktatás személyes beszélgetésekben: A személyes beszélgetések időpontját a szolgálatot végző lelkésszel kell egyeztetni. Ezek a munkaidőn kívüli esti órákban is lehetnek. Az esküvő előtt min. 5 ilyen személyes alkalomra van szükség ahhoz, hogy a felkészülés mindenre kiterjedő módon megvalósulhasson. Ezek a beszélgetések jó alapot nyújtanak ahhoz is, hogy az esküvő személyes hangú legyen.

Technikai előkészület

A templom szakrális tér. Díszítését kizárólag a gyülekezetünk munkatársa végezheti.
A kántori (orgonista) feladatokat gyülekezetünk orgonaművész kántora, vagy az általa felkért orgonista látja el.

A költségek

Díszítés költségei, a virág mennyiségétől függően: 30.000,- Ft-tól (igények szerint)
Ha egy napon több esküvő van, akkor a virág költségek is megoszthatók.

A munkatársak költségei:
Kántori szolgálat
Egyházközség tagjainak: 5.000
Egyéb esetben: 10.000,- Ft.
*Egyházfi szolgálat (virágbeszerzés, díszítés, takarítás) *
Egyházközség tagjainak: 5.000
Egyéb esetben: 10.000,- Ft.

A jegyesoktatás és a felkészülés ill. a lelkész esküvői szolgálata ingyenes azoknak, akik az egyházközség fenntartásához rendszeresen hozzájárulnak. A családok adománnyal támogathatják a templom és a gyülekezet fenntartását. Azoktól a családoktól, akik eddig nem voltak a gyülekezetünk fenntartó tagjai, a templom fenntartására az esküvő alkalmával egy összegű hozzájárulást kérünk.


A költségek és az adományok befizetése az Egyházközség gazdasági hivatalában történik az esküvő előtt!