Imaszolgálat

Az imádság az Istennel való személyes vagy közösségi kommunikáció. Az imádság célja lehet Isten dicsérete, hálaadás, vagy kérés valamiért, illetve lehet könyörgés valaki másért.

Gyülekezetünkben hetente összegyűlünk, hogy közösen imádkozzunk, amikor személyes és közösségi imatémáinkat Isten elé vihetjük. Amennyiben szeretnéd, hogy ezen a hetente tartott imakörön érted is imádkozzunk, kérjük osszad meg imakérésedet lelkészeinkkel.

Családi és gyülekezeti imaközösség

A presbitérium által elfogadott „Növekedés” program elsősorban a lelki növekedést, a hiteben való erősödést tűzte ki célul. Ezért közösségben imádkozunk gyülekeztünk tagjaiért, az evangélium terjedéséért, és minden emberért! Az imaközösség óráját mindenki a maga otthonában tarthatja, lehetőleg egy időben – minden szerdán 21.30- tól a mellékelt rend szerint!

Adja Isten, hogy minél több család otthonában gyúljanak fel az imádság gyertyái!

Előkészület

Az otthonod csendes sarkában gyújts meg egy gyertyát, készítsd elő a Bibliát és/vagy az Útmutatót. És szólítsd meg azokat a családtagjaidat, akik készek veled imádkozni!

Bevezetés

Bevezető ének, a 289-es ének első versszaka

Mond hangosan! Az Atya, Fiú Szentlélek nevében! Ámen

Imádság: Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk néked, és magasztaljuk szent nevedet, hogy egyházat alapítottál a földön, és mi is tagjai lehetünk. Add nekünk is Szentlelkedet, hogy elhívatásunkhoz méltón járjunk. Adj az egész keresztyénségnek felülről való erőt, hogy új élet járja át egyházadat. Te megtérítheted az emberek szívét. Felébresztheted a gyülekezeteket, és megelevenítheted egyházadat. Ígéretedben bízunk teljes bizalommal. Jó reménységgel vagyunk egyházad felől. Add meg nekünk, Jézus Krisztus, egyházad főpapja, mindazt, amit a te nevedben kérünk. Magasztaljuk és várjuk üdvösségedet. Ámen

Igeovasás

A Bibliaolvasó útmutató igéje közül valamelyiket olvasd fel! Rövid csendes elmélkedés után - ha többen vagytok együtt - beszélgessetek arról, hogy mit jelenthet ez az ige.

Könyörgések

Az ima témáit saját helyzetedtől függően válaszd meg, de az alábbi témákról se feledkezz meg! Imádságod legyen hálaadás, dicséret és kérés!Ha többen vagytok osszátok fel egymás között, hogy ki miért imádkozik!

Rövid csend

  • Imádkozz magadért, a családod tagjaiért, egészségükért, boldogságukért és hitbeli erősödésükért!
  • Imádkozz a gyülekezetünkért, az itt folyó szolgálatért, és a közösség erősödéséért! A gyermekek és a fiatalok közösségéért!
  • Imádkozz a gyülekezet egy-egy tagjáért, akit a templomban láttál, és akiről keveset tudsz, vagy éppen azokért, akiket nehezen viselsz el.
  • Imádkozz azokért, akik gátolják az evangélium terjedését.
  • Imádkozz bűnbocsánatért, testi, lelki gyógyulásokért és a szeretet növekedéséért, a halálfélelmet legyőző reménységért!
  • Imádkozz az emberiség békéjéért, a világ keresztyéneiért!

Rövid csend

Mond(játok) el az Úrtól tanult imádságot:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Áldás

Mondj egy rövid áldást a jelenlevőkre, saját szavaiddal, vagy e-képpen:

Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Ámen

Befejező ének, a 115-ös ének elő versszaka

Hadd megújítanom a szövetséget véled: Én vándorutamon Tiéd e szív, e lélek. Szentlelked add nekem A jóra, Istenem!