Istentiszteletek

Az istentisztelet az az alkalom, amikor a gyülekezet egésze egy közösségben találkozhat egymással, és Istennel. Tanításunk szerint az istentiszteleten Isten maga szól hozzánk az igéjében és lép hozzánk a szentségekben, mi pedig az Ő szeretetére reflektálunkénekkel és imádsággal! Ezért a vasárnapi és ünnepnapi istentisztelet a gyülekezeti élet középpontja.

Isten harmadik parancsolata az ünnepnap megszentelésére hív. Ezt a napot Isten igéjével szenteljük meg. A templomban Isten üzenetét hallgatjuk, neki vallunk bűneinkről, tőle kérünk és kapunk bűneinkre bocsánatot és ezért neki adunk hálát. Imádsággal és énekkel dicsérjük és tőle kérünk támogatást problémáink, gondjaink megoldására.

Istentiszteleteket tartunk minden vasárnap és ünnepnap a Budavári Evangélikus templomban délelőtt 9 és 11 órakor úrvacsoraosztással, valamint este 6 órakor, illetve a Budagyöngyén található kápolnában délelőtt 9 órakor. A vasárnap 9 órakor és 11 órakor tartott istentiszteletek alatt gyermekfoglalkozás és hitoktatás is zajlik, így a kisgyermekes szülőket is szeretettel várjuk. A nagyünnepek második napján általában csak délelőtt tartunk istentiszteleteket!

A vasárnap délelőtt 11.00 órai istentiszteletet Youtube-on is közvetítjük.

Az istentiszteleteken elhangzott igehirdetések podcastként is meghallgathatóak.

További, az evangélikus istentiszteletekről szóló általános ismertető: http://www.onlinehittan.hu/h-4-0.htm