Konfirmáció

A konfirmáció latin szó, jelentése: megerősítés. Az egyházi konfirmáció esetében a Szentlélektől kérjük a Jézusban, mint Isten fiában való hit megerősítését. Mivel a szülők és keresztszülők fogadalmat tettek a gyerek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, ezért el kell, hogy jöjjön annak az ideje, amikor maga is megismeri a keresztény hit alapvető igazságait, és tudatosan vállalja egyházhoz tartozását.

A konfirmáció során a gyülekezet ünnepélyes keretek között „nagykorú” tagjává fogadja a gyerekeket, akik ezután részesülhetnek az úrvacsora szentségében.

+ Konfirmációi oktatás

A konfirmációi oktatás célja a keresztény hit alapvető igazságainak, valamint az evangélikus egyház sajátosságainak megismertetése.
A konfirmációs oktatás legkorábban 12 éves korban kezdődhet el, de a legalkalmasabbnak a 7. osztályosok konfirmációját látjuk.
Gyülekezetünkben a felkészülés egy tanévben, szeptembertől április végéig tart. Ez az iskolai hittantól függetlenül, gyülekezeti keretek között történik. Amíg ugyanis az iskolai hitoktatásban még elsősorban az ismeretek elsajátításán van a hangsúly, addig a konfirmációi oktatásban való részvétel már egyértelműen hitbeli elkötelezettséget is feltételez.

+ A konfirmáció ünnepe

A felkészítést követően kerül sor magára a konfirmációra. Ez az esemény két részből áll: a beszámolóból (vizsgából) és ünnepi istentiszteletből. A beszámolóban a konfirmandusok bemutatják, hogy a felkészülés során megismerték a Biblia és az egyház alapvető tanítását. Az istentiszteleten pedig megvallják hitüket az Apostoli Hitvallás és a konfirmációi vallástétel szavaival; a gyülekezet a Szentlélekért imádkozik; a lelkész megáldja őket egy bibliai idézettel, utána pedig a gyülekezettel együtt úrvacsorát vesznek. A konfirmációi vallástétel egy személyes vallomás arról, hogy a konfirmandus nem csak ismeri az egyház tanítását, hanem magáénak is tudja azt.

Forrás, további, az evangélikus egyház tanítására és általános gyakorlatára vonatkozó információ:
http://www.onlinehittan.hu/h-7-0.htm