„Isten munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.” (1Kor. 1,30)

Isten munkálkodik, mi pedig Jézus Krisztus által mindennél közelebb vagyunk hozzá. Ez az, amiért a Budavári Evangélikus Gyülekezet közösségében együtt lehetünk, és magunk is tevékenykedhetünk. Jézus Krisztus azt mondja magáról, hogy „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn. 14,6) Hisszük, hogy azért élhetünk, mert Jézus az életét adta értünk. Hisszük, hogy Jézus Isten létére az emberi szenvedés és a halál minden fájdalmát átélte, hogy áthidalja az ember elszakítottságát Istentől. Hisszük, hogy ezt az irántunk való szeretetből tette (Jn. 3,16). Hisszük, hogy Jézus nem maradt halott (Jn. 20), az Életet nem győzte le a halál. Jézus azért tette mindezt, hogy nyilvánvalóvá legyen: Isten igent mond az életünkre, és a legnagyobb öröm neki is - nekünk is ha Isten és ember együtt élhet. Jézus az életnek az örömteli teljességét mutatta meg, amit érzékszerveinkkel képtelenek vagyunk megragadni, csakis a hittel (1.Kor. 2,9). Ez által a hit által formál minket, bennünk él, és mi benne élünk. Erre a vele való örömteli együttélésre hív téged is, ezen a honlapon keresztül, és a Budavári Evangélikus Gyülekezet közösségén keresztül is.